Jag jobbar med urval, inköp och verksamhet för ungdomar på Ung-avdelning och avdelningen Fantastika. 

Jag jobbar också med urval, inköp och iordningställande av medier till Serieteket, Musik Film Scen samt TV-spel. 

Övrig tid tjänstgör jag i bibliotekets informationsdiskar och planerar program för barn och ungdomar i Väven. 

Jag jobbar också med Regnbågsbiblioteket och Regnbågshyllan.