Jon heter jag och är utbildad IT och musiklärare. På stadsbiblioteket arbetar jag med frågor som rör hur vi med hjälp av teknik kan utveckla biblioteket och göra det ännu bättre. Jag arbetar även med interna utbildningar och olika typer av utåtriktad verksamhet.

Mig hittar man ofta i rummet Bygg eller ibland i bibliotekets informationsdiskar. Kontakta gärna mig om du har förslag på nya samarbeten eller aktiviteter som har med teknik att göra.