Under polstjärnan

Fira att Finland fyller 100 år med att läsa ett starkt och engagerande epos som ger inblick i landets historiska utveckling.

Finland fyller 100 år som självständig nation 2017! Bästa sättet att fira detta måste väl vara att läsa Väinö Linnas stora epos om familjen Koskela och byn Pentikulmas öden från tsartiden i slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet.

Eposet består av tre delar, Högt bland Saarijärvis moar, Upp trälar och Söner av ett folk. Det är också möjligt att se författarens genombrottsroman Okänd soldat som en fristående fjärde del även om den skrevs innan de andra, då den handlar om en av familjen Koskelas söners upplevelser under fortsättningskriget 1941-1944. Trilogin kom ut mellan 1959 och 1962 och gav Väinö Linna nordiska rådets litteraturpris 1963.

Böckerna ger en inblick i Finlands historiska utveckling, strävanden för självständighet från Ryssland, de fattiga torparnas och lantarbetarnas kamp för ett drägligt liv och mot förtrycket från den ofta svensktalande styrande klassen, vilket sen skulle få sitt utlopp i det blodiga inbördeskriget.

Verket tar tydligt ställning för de rödas sida och det är lätt att som läsare ryckas med i den revolutionära stämningen. Eposet är i det hela ett mycket starkt och engagerande verk som jag varmt rekommenderar.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Magnus Kronlund den 30 december 2016