Tystnadens triumf

Vart är Ungern på väg? Journalisten och författaren Gabriel Byström har svar på några av de frågor som många ställer om Ungerns regering, vilken kallas "närmast nynazistisk" av kritiker.

2010 återkom Fidesz till regeringsmakten i Ungern efter 8 år i opposition. Det nationalkonservativa partiet med Viktor Orbán i spetsen inledde då en radikal reformpolitik. Konstitutionen ändrades och över 850 nya lagar har skapats sedan dess. Reformer som, enligt kritiker, ämnar till att förlama all opposition i landet. Fram träder ett feodalt samhälle med en liten styrande elit.

Kritik under Bokmässan

2015 års kontroversiella temaland på Bokmässan i Göteborg var Ungern. Vid invigningsceremonin tågade den ungerska delegationen ut, när den rysk-amerikanska journalisten och författaren Masha Gessen i skarpa ordalag kritiserade mässans samarbete med, den i hennes tycke, "närmast nynazistiska regimen" i Ungern. Några dagar senare, på det myllriga mässgolvet, råkade jag ramla in på ett seminarium med journalisten och ungern-kännaren Gabriel Byström. Samtalet fångade omedelbart mitt intresse och efteråt införskaffade jag hans bok.

Propaganda och självcensur

Det är en reportagebok som ger en omskakande bild av dagens Ungern. Bokens titel syftar bland annat på medier och politisk opposition som skräms till tystnad. Den nya konstitutionen har även vållat stark kritik från EU. En kritik som Viktor Orbán negligerat och istället skickligt utnyttjat i den inhemska propagandan som det illasinnade yttre hotet från Bryssel.

Vad är det som gör att ideologier och tankesätt som vi trodde hamnade på historiens skräphög för 70 år sedan, åter förmår attrahera människor i sådan omfattning att det inte längre kan ignoreras? På den frågan finns det säkert många svar. Gabriel Byströms bok utgör därvidlag ett viktigt dokument för den som vill förstå dagens Ungern och Europa.