Tyst hav

Den här prisbelönade boken har fått mycket uppmärksamhet sedan den kom ut 2007 och den känns verkligen angelägen.

Av: Lövin, Isabella
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2007
Låna
Inledningskapitlet om den utrotningshotade ålen greppar tag i läsaren omedelbart och sedan läser man vidare av bara farten, med stigande indignation.

Isabella Lövin belyser fiskerinäringen från alla håll och kanter och det är en dyster bild som frammanas. En till synes oresonlig och omättlig bransch som står över skyddet av fisken. Vems är egentligen fisken och vems är egentligen havet?
 
Själv har jag valt att inte äta kött av etiska skäl, däremot äter jag fisk. Efter att ha läst den här boken känns det svårt att fortsätta enligt den principen - skulle det vara mer försvarbart att äta utrotningshotad fisk framför plågade svin?
 
Boken avslutas i en positiv anda, där Lövin ger förslag på övergripande åtgärder som skulle kunna förbättra den ansträngda situationen, samt en lista på ”bästa fiskval” för oss konsumenter.
 
Se även här: