Tillsammans

Är det tillsammans som vi ska klara de utmaningar mänskligheten står inför? Bokens undertitel ”Människan som människans räddning” talar sitt tydliga språk. Men är det verkligen så enkelt?

Lasse Berg hävdar att människans starka drift att få tillhöra en grupp är vår största tillgång, men också vår största svaghet. När vi känner oss hotade kan vi samarbeta för att möta utmaningar som mött oss genom historien. Det må gälla blodtörstiga lejon eller svårbotade sjukdomar.

Människans natur

Men verktyget är tveeggat. Likväl som vi med gemensamma krafter kan verka för allas bästa, kan vi som grupp även agera i motsatt riktning, mot inbillade hot - i ett skapat ”vi mot dom”-sammanhang. Ett sådant exempel är folkmordet i Rwanda 1994, där folkgruppen tutsier utsattes för en hätsk kampanj av ultranationalistiska krafter i landet. Tutsierna jämfördes med ohyra som skulle utrotas och förföljelsen slutade med mer än 800 000 människors död inom loppet av tre månader.

Människans största utmaningar är enligt Lasse Berg i första hand klimatförändringarna och därefter autokratiseringen. Klimatförändringar, för att det är det största hotet människan stått inför och det kräver samarbete över alla gränser för att omfatta hela mänskligheten. Autokrater, som till exempel Hitler, Stalin, Putin eller Trump, som appellerar till våra låga instinkter om att få tillhöra en påhittad bättre del av mänskligheten än ”dom andra”.

Lasse Berg har en lång bakgrund som journalist och dokumentärfilmare. Hans engagemang i - vad som tidigare benämndes - tredje världen, har även resulterat i en lång rad böcker med titlar som Asiatisk gryning, Vårt inre Afrika och Ut ur Kalahari. Utan att ha läst någon av hans tidigare böcker betraktar jag Tillsammans som en sammanfattning av hans långa erfarenhet av människans natur som här kommer på pränt.

Framtidstro

Boken är skriven i en folkbildningstradition. Texten är lätt att ta till sig och den punkterar många förutfattade meningar och myter. Med hänvisning till faktagrundad forskning, i kombination med egna iakttagelser formas argumenten.

I en tid när tillvaron ter sig ganska dyster och framtiden högst osäker kanske vårt behov av positiva skildringar är välkomna, och vem är väl bättre skickad än ”Sveriges mest optimistiske journalist” att ingjuta lite framtidstro i oss alla? Således avslutas boken med följande ledord: Vi skall klara det. Tillsammans.

Fler tips

  1. Ut ur Kalahari

    Av: Berg, Lasse Tipsat av: Annika Winning

    Under de 50 år författaren rest och levt i Asien och Afrika har världen generellt blivit bättre. Men hur ser egentligen drömmarna om det goda livet ut, och vart är utvecklingen på väg?

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Olle Öhman den 7 juni 2024