The long way to a small, angry planet

Tommy Bildström har redan läst årets bästa science fiction-bok. På en resa genom rymden får vi följa en besättning som handskas med stora frågor som utanförskap och vart människoarten är på väg.

Nu skriver jag detta boktips i januari men det ska inte förta glädjen i utmärkelsen som jag tilldelat denna fantastiskt bästaste (ja, man måste nästan komma med sina egna superlativ) bok.

Utan förlag

Till och med bokens tillkomst är intressant. Den började nämligen som ett crowdfunding-projekt. För den som inte är bekant med crowdfunding så har författaren, Becky Chambers, helt enkelt lagt ut sin idé på webben och bett om hjälp med finansiering, snarare än vända sig till ett bokförlag. Cirka 24 000 kronor samlade hon in för sin "science fiction novel that explores humanity's intergalactic future through the eyes of the everyman".

En lång resa

I The long way to a small, angry planet får läsaren följa besättningen på det inte så luxuösa skeppet Wayfarer, vars uppgift är att bygga start- och slutstationen för resor genom universum. Rosemary Harper söker jobb som kontorist för att fly från sitt förflutna, som det står på bokens baksida.

Skeppets besättning består både av olika arter och personligheter och genom dessa får man en inblick i universumet där boken utspelar sig. Som titeln antyder så är det resan som står i centrum och med det också relationerna mellan besättningsmedlemmarna på skeppet.

Science fiction när den är som bäst

Detta är egentligen science fiction när den är som bäst. Intelligent skriven trots sin anspråkslöshet och genom att lära känna besättningen på Wayfarer får vi också lära känna oss själva. Becky Chambers tar upp stora frågor som vart människoarten är på väg och hur vi ser på artificiell intelligens, samtidigt som berättelsen hela tiden kretsar kring det personliga planet och tar upp frågor som sex och utanförskap.

Boken är skriven med väldigt mycket humor och personlighet och när jag hade läst ut den så saknade jag personerna och framtidsversionen som Becky Chambers byggt upp. Jag misstänker att det här fortfarande är årets bästa science fiction-bok i december.