The handmaid's tale

I republiken Gilead lever befolkningen under strikta regler. Det här är Offreds berättelse om den inskränkta tillvaron som fertil kvinna.

Offred hette något annat innan världen och samhället förändrades. När kvinnor fortfarande fick jobba och ha pengar. När fertilitet inte bara var förunnat ett fåtal. Då hade hon en man och en dotter, nu vet hon inte vart de tagit vägen.

Tjänarinnor utan frihet

Nu är situationen en annan. Infertilitet är vanligt i Gilead, även om ordet är bannlyst. De välsituerade par som inte själva kan få barn skaffar en handmaid, en tjänarinna vars enda uppgift är att vara en livmoder, en surrogatmamma.

Dessa kvinnor har fostrats på särskilda anstalter, Offred också. Där har de lärt sig hur de ska bete sig och framförallt hur de inte ska bete sig. Filmer på frispråkiga feministiska demonstranter visades som skräckexempel. Tortyr var ett straff för olydnad.

Nu bor Offred med kommendören och hans hustru, ett inrutat liv med knappt något utrymme för frihet. Tjänarinnor kan endast gå ut i sällskap och deras röda klädnad inbegriper skygglappar som både utgör hinder och skydd. Vad de kan säga till varandra är mycket begränsat av rädsla för att bli angivna och deporterade.

Viljan att göra motstånd

Någonstans i skuggorna kan man ana ett motstånd, ett alternativ till en totalitär regim. Samtidigt hängs döda kroppar ut till allmän beskådan i Gilead för att avskräcka allt beteende som inte är lagenligt och i linje med det kristna styrets påbud. Men Offred upptäcker steg för steg att livet får färg när hon vågar ta risker. Till en början ofrivilligt, men sedan alltmer frivilligt.

En ytterst intressant och välskriven roman som verkligen sätter igång tankarna. Inget mindre än en feministisk klassiker.

Den nya människan

Av: Bermann, Boel Tipsat av: Johan Sundlöf

Världen är i chock eftersom det inte längre föds några barn. Och när de väl börjar dyka upp igen är de på något vis annorlunda.