Stoner

Ett drama i det lilla som utvecklas till en allmängiltig berättelse över tillvarons villkor och som tog 50 år på sig för att hitta sina läsare.

Av: Williams, John
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2014
Låna

William Stoner växer upp i ett fattigt småbrukarhem i mellanamerika och förväntas ta över gården en dag. Han skickas till en lantbruksskola där han mest av en slump deltar i en kurs i litteraturhistoria.

Hos Stoner väcks en bildningslängtan som är helt oväntad för honom själv, den humanistiska bildningen är som en frisk vind in i ett dammigt och instängt rum. Utan sorg lämnar han lantbruksskolan och skriver in sig som student på den litteraturvetenskapliga fakulteten.

Vardagligt och intensivt om tillvaron

Att läsa den här berättelsen är som att lyssna på en gammal vän som du inte har träffat på evigheter. Den är lågmäld och intensiv, förtrolig och fri från skryt och överdrifter. Den handlar om vardagliga ting - framgångar och motgångar i yrket, ett misslyckat äktenskap, kärleken till dottern och inte minst kärleken till litteraturen - men berättelsen har en äkthet som tar sig in under huden på läsaren. Den är ett drama i det lilla som aldrig blir för privat eller tråkig, istället utvecklas det till en allmängiltig berättelse över tillvarons villkor.

Romanen om William Stoner utgavs redan 1965 och passerade då ganska obemärkt. Men boken har levt ett eget liv, 2014 utgavs den igen och blev mycket omtalad och läst i hela europa. Författaren John Williams (1922-1994) arbetade som universitetslärare, skrev poesi och tre romaner.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Mats Enarsson den 15 maj 2017