Spionen på FRA

Förtäckt faktabok i romanform om vår hemligstämplade historia.

Intrigen i boken hämtar sin näring ur ubåtsjakterna på 1980-talet. Den före detta dykaren och flygofficeren Anton Modin stöter 2008 på uppgifter om att en rysk miniubåt sänktes av den svenska marinen 1982. Vår hjälte trummar genast ihop ett gäng sammansvurna för att bringa klarhet i ärendet. Omgående blir de varse krafter som vill förhindra att sanningen bokstavligen kommer upp till ytan. Det hela utvecklas till en hygglig spionroman, där konspirationsteorierna staplas på hög.

Planerad serie
Anders Jallai är mannen som hittade den försvunna DC 3:an 2003. I besvikelse över att hela sanningen om DC 3:an/Catalinaaffären ej skulle komma i dager i och med bärgningen, drevs han att forska vidare om Sveriges roll under det kalla kriget. Efter några års grävande i diverse arkiv och åtskilliga personintervjuer, läste Jallai ett antal handböcker i thrillerförfattande tills han ansåg sig mogen att berätta historien om Anton Modin och hans vänner. I den nyligen utkomna nästa boken i serien, Landsförrädaren, tar han sig an Palme-mordet och i den ännu outgivna tredje boken är det mycket som tyder på att Anton Modin tänker ta reda på vad som egentligen hände med Estonia.

Privatspanare
Författaren har en liknande bakgrund som Modin och det ligger nära till hands att tolka denne som hans alter ego. Studerar man hans blogg på nätet, som är av privatspanar-karaktär, inser man att hans författande inte bara handlar om tidsfördriv. Anders Jallai verkar fast besluten att hitta svaren på vår moderna historias stora frågor. På frågan om varför han inte skriver faktaböcker svarar han att "det är av hänsyn till mina källor och kanske också till mig själv".


 
 

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Olle Öhman den 30 juni 2011