Skuggan av ett liv

Författaren Hilary Mantel skriver om sin barndom och om den sjukdom som präglat större delen av hennes liv.

I Skuggan av ett liv skriver Hilary Mantel sin egen berättelse. Hon skildrar uppväxten i en katolsk familj i England. Minnen av mat, kläder, släktingar och skola bygger hennes återgivelse av den barndom där en avvikande detalj är att hennes pappa successivt byts ut mot en ny man.

Om identitet, förlust och acceptans

Andra hälften av boken handlar till största delen om Hilary Mantels endometrios och hur den påverkat hennes liv. Endometrios är en relativt vanlig men marginaliserad sjukdom som för många drabbade tar orimligt lång tid att diagnosticera. På 1960- och 1970-talet när Hilary Mantel söker vård är det ännu svårare att få rätt hjälp och som kvinna bemöts hon med felaktiga diagnoser och mediciner.

Det är en läsvärd memoar, både för sitt innehåll och sitt språk. Det handlar mycket om identitet, vårt minne, att vara flicka och kvinna i vår samtid och om förlust och acceptans.

Tidigt i boken nämner Hilary Mantel de skuggestalter som vandrar bredvid en genom livet. Hon skriver att personer du kunde ha blivit, förlorade barn som bara finns i tanken är noveller som inte blev mer än ett par rader men ändå fortsätter existera med dig. Den typen av poetiska reflektioner återkommer och skänker läsupplevelsen djup och eftertanke.

Wolf Hall

Av: Mantel, Hilary Tipsat av: Mats Enarsson

Mäktig historia från engelska 1500-talet, baserad på verkliga historiska personer.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anna Sahlén den 25 juli 2015