Sans

Sans är en tidskrift för den som vill tänka lite djupare på olika frågor i tiden. Här blandas de stora världsproblemen med små vardagsfrågor och vetenskapliga dilemman.

Språk: Svenska
Publiceringsår: 2011
Låna

Chefredaktör för Sans är Christer Sturmark, som är ordförande i förbundet Humanisterna, vilket säger en del om inriktningen på innehållet. Men tidnignen är öppen för många olika åsikter och vitsen är just att tänka vidare och låta många olika röster komma till tals.

Reportage och notiser

Varje nummer innehåller flera mer djuplodande artiklar eller längre reportage över ett par, tre uppslag, som vänder och vrider på frågorna. Några exempel: "Arvet efter Turing" om Alan Turings arbetes betydelse för dagens vetenskap, "Människosyn, psykiatri och forskning" om nya vetenskapliga röns påverkan på psykriatrins utveckling och "Assimilation eller kulturell mångfald" där Frankrikes och Storbritanniens politik för integration av invandrare jämförs.

Det finns också reportage, kortare artiklar om ett forskningsrön eller något fenomen som uppmärksammats i media nyligen, mer kåserande texter och boktips. Exempel på rubriker på kortare artiklar: "Därför tror mäniskor på astrologi", "Sena skolmorgnar är att föredra" och "Hur vi lurar oss själva".

Texterna är skrivna på ett medryckande sätt. Även artiklar om ämnen som verkar lite abstrakta och torra blir, tycker jag, lättbegripliga och intressanta. Det här är en av de få tidskrifter som jag brukar läsa i princip allt i.

 

Karavan

Tipsat av: Kristina Andersson

Karavan – litterär tidskrift på resa mellan kulturer.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Annika Winning den 3 juli 2015