Ren som snö

I ett Washington D.C. som uppvisar få likheter med den bild man har vant sig vid från massmedia, verkar den svarte privatdetektiven Derek Strange.

Via hans uppdrag slussas läsaren in i en annan värld: mexikanernas, grekernas och de färgades Washington. En stad svårt sargad av de narkotikakrig som rasat oupphörligt sedan 80-talet. Stranges vardagliga tristess, mestadels kännetecknat av uppspårande av rättegångssmitare, bryts en dag av ett ovanligt fall : en svart civilklädd polis som under komplicerade omständigheter blivit skjuten till döds av en vit kollega i tjänst.
 
De till synes ologiska detaljer som präglar händelsen väcker Stranges misstänksamhet. Undersökningen leder honom snabbt till Terry Quinn, den polisman som avfyrade det dödande skottet. Quinn, om än friad i den officiella undersökningen, har lämnat polisyrket till förmån för en odramatisk tillvaro som biträde i en skivaffär. Han har dock aldrig helt kunnat lämna sitt förflutna bakom sig och Stranges entusiasm inför fallet väcker, hos Quinn, en önskan att medverka till fallets uppklarande.
 

Deras inofficiella samarbete lägger grunden till en berg-och-dalbaneliknande vänskap : en relation som pendlar mellan förtroligheter och den barriär som rasklyftan ännu utgör i dagens USA. De ohyggligheter som de stöter på under sökandet bidrar dock till att stärka banden dem emellan. Jakten för dem in i den värld av narkotikahandel som pulserar just under ytan på den amerikanska huvudstaden - en tillvaro präglad av total samvetslöshet och människoförnedring - innan de slutligen  når fram till gåtans lösning.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Lennart Kihlberg den 24 november 2006