Pi - det fantastiska talet

Den här lilla boken ger läsaren, trots sin något röriga sidlayout, en nedkokad och lättläst sammanfattning av pi och dess historia.

Pi - det fantastiska talet berättas om de många försök som gjorts under de senaste årtusendena att beskriva talets exakta värde och om den mystik som omger det. David Blatner tar även upp den relativt sent tillkomna symbolen och dess många föregångare, samt hur pi verkar återkomma i arkitektur världen över, trots att byggmästarna inte verkar ha varit medvetna om dess existens.

Hjärnkapacitet och superdatorer

Vi får också lära känna pi och hur det samverkar med andra tal. Och hur har de människor som försökt memorera några av pis flera miljarder decimaler burit sig åt? Ett helt kapitel ägnas åt brödraparet som med hjälp av en egen superdator slog flera världsrekord i decimalberäkning av pi.

Pi - det fantastiska talet handlar om mycket mer än om förhållandet mellan en cirlkels radie och omkrets. Trots en estetik som liknar den i ett tonårsmagasin från 1990-talet, lyckas David Blatner här introducera många intressanta och varierande aspekter av talet pi och inspirerar till vidare läsning.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anna Östman den 1 augusti 2011