Omställningens tid

Dagens globala ekonomiska system bygger på tillgång till enorma mängder billig energi och ständig tillväxt. Trots en utbredd insikt om växande miljö- och klimathot går alltid andra hänsyn före. Kan det sluta på mer än ett sätt?

Björn Forsberg visar vilken omöjlig ekvation det är att försöka kombinera dagens tillväxtdrivna ekonomi med ekologisk hållbarhet. Han menar att vi står inför en historisk vändpunkt. Med återblickar på förändringar, kriser och forskning från mitten av 1900-talet och framåt synliggör han hur utvecklingen tydligt pekar fram mot denna vändpunkt.

Ställer relevanta frågor

Det mesta tyder på att vi har nått oljetoppen – ”peak oil” – och vi måste inse att även andra strategiska råvaror är kraftigt begränsade. Till det kommer den globala uppvärmingen, som snabbt kan försämra livsbetingelserna i en stor del av världen.

Att tro att vi ska kunna ersätta oljan med förnyelsebar energi och behålla dagens enormt energikrävande livsmedelsproduktion och transporter och den rika världens livsstil är naivt. Här ställs relevanta frågor om vad utveckling är och vad nyttan är med vad vi gör.

Pekar på en möjlig väg

Men författaren beskriver inte bara problemen, utan pekar också ut en möjlig väg mot en annan ekonomisk ordning. Det är inte försent och omställningen behöver inte gå via världsomfattande katastrofer. Men vi måste agera nu!

Han berättar om och analyserar många exempel på försök till omställning i stor eller liten skala som gjorts och görs i Sverige och på andra håll i världen. Varför 1990-talets Agenda 21-arbete ledde till så lite. Huruvida omställningsrörelserna i Detroit, Portland eller Havanna visar på framkomliga vägar och om det finns exempel på framgångsrik lokal omställning i vår närhet.

Boken är välskriven och väldisponerad. Ämnet är ju allvarligt och bitvis inte alls enkelt. Men texten blir aldrig svårläst. Fakta och teori varvas med praktiska exempel och "sunt förnuft"-resonemang. Framställningen får aldrig den där "nyfrälsta" attityden som lätt kan dyka upp när en skribent är så pass säker på sitt budskap och sin världsbild. Författaren ger tvärtom intryck av att vara sansad och kunnig.

Björn Forsberg har i många år forskat om hur vi underifrån ställer om samhället, bland anant vid Umeå universitet där han disputerat i stadsvetenskap. Han föreläser och håller seminarier om tillväxtens dilemman och om omställningsutmaningen. Läs mer på I gränslandet.

Litteratur om tillväxtens gränser

Skrivet av: Annika Winning

Sedan 1972 har Världsmiljödagen firats den 5 juni över hela världen. Här på Minabibliotek firar vi med en lista på litteratur om alternativ till en evig ekonomisk tillväxt och om hur vi kan leva mer hållbart.

Lyckliga i alla sina dagar

Av: Björk, Nina Tipsat av: Annika Winning

Aldrig förut i historien har väl vi i västvärlden haft så mycket personlig frihet och kunnat göra så många val. Men gränser finns naturligtvis och kanske är ramarna mycket snävare än vi uppfattar dem.

Avgrunden

Av: Jörnmark, Jan Tipsat av: Sonja Viklund

Finanskriser finns inte bara på papperet. Jan Jörnmark skriver om ruinerna som den moderna ekonomins uppgångar och fall lämnat efter sig.

Lindra din klimatångest

Skrivet av: Sonja Viklund

För några år sedan föddes ett nytt ord som fångade sinnestillståndet hos många av oss: klimatångest. Ett bra sätt att mildra oron kan vara att att läsa på om klimatförändringar. Det finns hopp i många framtidsvisioner.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Annika Winning den 26 september 2014