Mina bästa sidor är ordblinda

För många av medförfattarna i den här boken var dyslexin ett hinder under barndomen, men den har sedan utvecklat många andra egenskaper tack vare de svårigheter som de har mött i livet.

Erik Winqvist och Niklas Hyland har samlat nio kända personers berättelser om din egen dyslexi, inklusive sina egna. För många av dem var dyslexin ett hinder under barndomen, men de har sedan dess utvecklat unika förmågor och de är alla tacksamma och stolta för den begåvning som de har skaffat sig, tack vare svårigheterna.

Unika berättelser med något gemensamt

Det är väldigt olika personer som skriver och intervjuas och de befinner sig i var sin unik livssituation, men de har några saker gemensamt. De har förstått att många kan lära sig läsa bra om de får hjälp när det behövs, när de är små. För de flesta är det värsta som finns att läsa högt i grupp som många gör i skolan. Och även om det inte alltid räcker till, är stavningsfunktionen i datorns ordbehandlare en välsignelse.

Visdomsord och igenkännande

"Se dina förmågor, utveckla och hantera dem, bygg där du står. Människans möjligheter är otroliga, du väljer hur du vill använda dina förmågor", skriver upphovspersonerna i förordet. Det är ett tankesätt som skulle gynna alla människor som någon gång drabbas av dåligt självförtroende, vare sig det gäller att läsa och skriva eller något helt annat.

Tyvärr är bara två av de nio kvinnor, men om du helt enkelt hoppar över den dåliga bortförklaringen till detta i förordet, så har du en spännande bok med några väldigt personliga berättelser framför dig. Jag fick känslan av att läsa någons dagbok, eller brev som var adresserade till mig personligen. Och jag kände ofta igen mig, trots att jag inte har någon aning om vad det innebär att vara dyslektiker.

På Utbildningsradions webbplats kan du se Niklas Hylands promgramserie Dysselecksi och många andra inslag om dyslexi och dyskalkyli. (länkarna öppnas i nytt fönster)

Äppelkassar hjälper barnen

Skrivet av: Anna Sahlén

Äppelkassar är tygpåsar fyllda med böcker och andra användbara saker som kan vara till hjälp i barnens utveckling. Påsarna har olika teman och alla är välkomna att låna dem.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anna Östman den 8 oktober 2013