Mannens undergång

Trots den dystra titeln är det egentligen den traditionella mansrollen som Hanna Rosin belyser och inte människor av manskön. En populärvetenskaplig bok som undersöker mannens roll i dagens samhälle.

Kvinnor i vår tid ökar sin makt och ger sig in på nya arenor. Vad blir kvar till männen, undrar journalisten Hanna Rosin.
De flesta har nog sett något nyhetsinslag eller iakttagit det i sin egen vardag: på bara några decennier har kvinnor och flickor tagit för sig på många nya områden. Inte bara i Sverige utan i de flesta världsdelar är hälften eller fler av alla studenter på högskolor kvinnor.

Kvinnor som familjeförsörjare

Flickor som grupp har bättre betyg med sig från grundskolan, de är mer studiemotiverade, de tar sig in på och dominerar attraktiva utbildningar. Många arbetstillfällen inom traditionellt manliga branscher har rationaliserats bort eller försvunnit till låglöneländer. Det är inte alls ovanligt att det är kvinnan i en familj som har bättre inkomster, eller försörjer hela familjen.

Hanna Rosin, som arbetar för stora amerikanska tidningar som New York times, har skrivit en populärvetenskaplig bok på temat med den ganska dystra titeln Mannens undergång. Egentligen är det väl inte mannen själv som är hotad utan den traditionella mansrollen.

Intervjuer med företag, universitet och familjer

Hanna Rosin har intervjuat chefer på multinationella företag, besökt yrkeskvinnor i Sydkorea, universitet i USA och intervjuat vanliga familjer. Det är både underhållande och lite sorgligt att läsa om män som famlar efter vad de ska ha för roll när deras fruar eller flickvänner jobbar och gör karriär, studerar och organiserar familjelivet samtidigt. Är mannen och pappan efterfrågad? Eller är han bara en extra, irriterande person som kräver service och lägger beslag på en del av lördagsgodiset, som en separerad ung mamma uttrycker det.

Mannens undergång är ingen mansfientlig bok, men den ställer en del angelägna frågor som inte bara enskilda personer utan hela samhället bör fundera över.

Bitterfittan

Av: Sveland, Maria Tipsat av: Madeleine Svensk

Boken har en provocerande titel, men kan inte bli mer passande inser jag då jag läser boken. Det är lätt att bli bitter då man tänker på livets orättvisor. Kärnfrågan är hur vi någonsin ska kunna få ett jämlikt samhälle, när vi inte ens klarar av att leva jämställt med dem vi älskar?

Rosa – den farliga färgen

Av: Ambjörnsson, Fanny Tipsat av: Emelie Öberg

Varför väcker något så trivialt som en färg, en blandning av vitt och rött, så många associationer och så starka känslor hos oss?