Mama Maggie

En biografi om Maggie Gobran, kallad Mama Maggie. I boken får du följa henne och hennes starka vilja och drivkraft att hjälpa utsatta barn i Kairos utkant. Hon har vid ett flertal tillfällen nominerats till Nobels fredspris.

Slumområden i Kario började växa fram för länge sedan. Det var till största del bönder från landsbygden som fått ekonomiska svårigheter samt de som utsatts för religiös förföljelse som flyttade in till Kairos utkanter.

I dessa växande områden var fattigdomen stor, övergrepp vardag. Sopor sorterades och man återanvände allt som var möjligt, detta till sig själva eller för att sälja.

De områden som bildades kallades sopstäder och människorna benämndes sopfolket. Sjukdomar härjade och hälften av alla barn som föddes dog innan vuxen ålder.

Mama Maggie såg misären och gjorde allt för att förbättra livet för de utsatta barnen och deras familjer.  Hon och hennes medarbetare gav de barn de kunde trygghet, mat och mediciner. Byggde skolor och gav dem yrkesutbildning. Detta med stöd av hennes make.

En stark berättelse om en kvinna, ofta kallad Egyptens Moder Teresa, som lämnade sitt liv som universitetsprofessor och förmögen affärskvinna för att hjälpa barnen i Kairos slum till ett värdigt liv. Hon blev, efter sin upptäckt och arbete för denna slum, grundare och VD för den ideella välgörenhetsorganisationen Stepen´s Children i Kairo.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anna Holmström den 30 maj 2016