Makt, plast, gift & våra barn

Skrämmande läsning om gifterna som blivit en del av vår vardag - och en guide för den som vill försöka förändra situationen.

Ethel Forsberg, f.d. generaldirektör för Kemikalieinspektionen, berättar om gifterna som finns i vår mat och i allehanda produkter, framförallt de av plast.

Fakta undanhålls

Både myndigheter och industri undanhåller fakta om hur farliga gifterna faktiskt är, menar Ethel Forsberg.

Mycket är ännu okänt om gifternas effekter, men det som är känt borde räcka mer än väl för att begränsa användningen. Inte minst för barnens skull, eftersom de är både mer utsatta och känsligare än vuxna.

Bli inte uppgiven - agera!

Det är lätt att känna uppgivenhet när en läser om hur utbredd användningen av giftiga kemikalier är, men författaren vill inte bara skrämmas, utan framför allt uppmana läsaren till att agera.

Boken innehåller därför även fakta om kemikalier, praktiska råd och checklistor att följa för att minska sin exponering för gifterna i vardagen, och tips på vad en kan göra som konsument för att sätta press på företagen som säljer de farliga produkterna.

En viktig och användbar bok!

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Hanna Widman den 17 oktober 2014