München

Ett försvarstal för Neville Chamberlain som är underhållande för den historieintresserade.

Av: Harris, Robert
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2018
Låna

Det är i dagarna 80 år sedan den så kallade Münchenöverenskommelsen ingicks. Ett historiskt fördrag som fått utstå hård kritik av eftervärlden, där Storbritanniens dåvarande premiärminister Neville Chamberlain fått symbolisera omvärldens undfallenhet gentemot Hitler. Författaren Robert Harris menar att Chamberlain fått utstå oförtjänt dåligt rykte på grund av fördraget och önskar här ge en lite mer nyanserad bild av händelseförloppet i fiktiv form.

Historisk bakgrund

Den historiska bakgrunden kan kort sammanfattas med att Hitler tidigt kastade sina blickar mot det så kallade Sudet-området i Tjeckoslovakien. Konflikten eskalerade på våren 1938 när tyska trupper samlades vid gränsen. Diplomatiska insatser intensifierades och Chamberlain träffade Hitler inte mindre än tre gånger under september månad för att försöka lösa konflikten.

Neville Chamberlains sista resa till Tyskland fick sin final på Heston-flygplatsen utanför London, där premiärministern, till publikens jubel, triumfatoriskt viftade med papperslappen som skulle säkra freden mellan de båda länderna. Tjeckerna, som några dagar senare fick se tyska trupper överskrida sin gräns, var inte lika entusiastiska och mindre än ett år senare tvingades även Neville Chamberlain förklara krig mot Tyskland – så mycket för ”fred i vår tid”.

Två diplomater

Bokens huvudkaraktärer består av två diplomater på varsin sida, med gemensam historia. Medan engelsmännen provar ut gasmasker åt sina barn och förbereder sig på ett nytt storkrig - endast 20 år efter det förra – pågår ett intensivt arbete i regeringskvarteren i Westminster inför München-resan.

Premiärministerns privata sekreterare, Hugh Legat, nås av ett angeläget meddelande från hans gamla studiekamrat, Paul Hartmann, som numera är diplomat i Berlin. Meddelandet innehåller dokument som sägs bevisa Hitlers egentliga avsikter bakom de diplomatiska dimridåerna. Hartmann menar att det är av yttersta vikt att Chamberlain får veta de verkliga omständigheterna innan han åker till Tyskland. Om den första delen av boken känns lite trevande växlas tempot nu upp och Harris får göra skäl för sitt rykte som thrillerförfattare i den kontrafaktiska historiebranschen.

Underhållande

Om du bortser från de tämligen obligatoriska och stereotypa karaktärsskildringarna om den goda respektive onda sidan är det här en underhållande bok om du är historiskt intresserad. Huruvida Robert Harris lyckas i sitt uppsåt att ge en trolig bild av händelseförloppet, samt restaurera Chamberlains eftermäle är upp till läsaren.

Våra texter

 1. Om inte om hade varit

  Artikel Skrivet av: Tommy Bildström

  Kontrafaktisk historia utforskar vad som skulle ha hänt om utfallet av en historisk händelse hade blivit en annan. Tommy Bildström skriver om begreppet och tipsar om sina favoriter i genren.

 2. Spionen på FRA

  Tips Av: Jallai, Anders Tipsat av: Olle Öhman

  Förtäckt faktabok i romanform om vår hemligstämplade historia.

 3. Tystnadens triumf

  Tips Av: Byström, Gabriel Tipsat av: Olle Öhman

  Vart är Ungern på väg? Journalisten och författaren Gabriel Byström har svar på några av de frågor som många ställer om Ungerns regering, vilken kallas "närmast nynazistisk" av kritiker.

 4. D-dagen

  Tips Av: Beevor, Antony Tipsat av: Olle Öhman

  Antony Beevor guidar oss genom Operation Overlord på Normandies stränder till och med befrielsen av Paris.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Olle Öhman den 19 september 2018