Märta och Hjalmar Söderberg

Äktenskapet mellan Märta Abenius och Hjalmar Söderberg blir snabbt olyckligt och på många sätt katastrofalt för dem båda. Men den svagare av de två drabbas hårdast.

Författaren Hjalmar Söderberg gifter sig med Märta Abenius i slutet av 1899. De får tre barn i en hastig följd. Märta är sjuklig och lider av reumatism, som förrvärras av förhållandena i de lägenheter där de bor.

Märta Söderbergs historia

De har brist på pengar och Hjalmar inleder efter en tid en passionerad otrohetsaffär men en annan kvinna. Han vill inte vara gift med Märta mer men hon är som kvinna ofri. Hon har levt i beroendeställning hela sitt liv och älskar dessutom fortfarande sin make. Hon vägrar.

Det här är ett försök att berätta Märta Söderbergs historia. Av hennes egna ord finns inte många bevarade. Det finns några brev och det finns journalanteckningar från hennes sjukhusvistelser. Men en stor del av redogörelsen utgår från hur hon och händelser som rör henne omtalas i brev och i just sjukjournaler.

Hon stämplas som tokig av fler än en i sin omgivning, och hennes instabilitet används emot henne. Att få henne förklarad som sinnessjuk blir en tänkbar lösning för Hjalmar Söderberg för att kunna bli fri från sitt äktenskap. Märta Söderberg tillåts inte att ta hand om sina barn utan tvångsintas på sinnessjukhus och vårdinrättningar.

Sorgligt men intressant

Till skillnad från hur Märta Söderberg behandlats och framställts tidigare i litteraturhistorien försöker författarna Johan Cullberg och Björn Sahlin ifrågasätta läkarutlåtanden, subjektiva omdömen och partsinlagor och istället nyansera och lyfta fram aspekter som tidigare inte givits utrymme.

En sorglig men intressant berättelse om ett människoöde. I den svenska litteraturhistorien har hon tidigare dömts som tokig och som en black om foten för den framstående författaren. I denna bok får hennes minne upprättelse, men vad jag önskar att det vore möjligt att ta del av Märtas egna ord i större utsträckning!

Given läsning för den som är intresserad av kvinnor i historien men också för den som gärna läser Hjalmar Söderbergs författarskap.

Språket håller hans texter levande

Skrivet av: Anna Sahlén

Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken kom ut för drygt hundra år sedan. Det blev den sista romanen i ett författarskap som fortfarande är väl värt att ta del av.

Årstafruns dolda dagböcker

Av: Eriksson, Kristina Ekero Tipsat av: Birgit Lindgren

En dagboksbaserad biografi som ger en spännande inblick i en svensk adelsdams liv i början av 1800-talet.

Inom sjukhusets slutna väggar

Skrivet av: Wiveca (Vicky) Uhlander

De gamla sinnessjukhusen finns inte kvar i vårt moderna samhälle, men däremot finns deras avtryck kvar. Många författare och filmare har genom åren låtit sig inspireras till att skildra livet på dessa institutioner.