Litteratur för amatörer

Här får du veta mer om människor bakom litteratur-namn du känner igen. Författaren guidar läsaren via sina egna texter från 1960-talet och framåt.

Den kända författaren och kulturdebattören Agneta Pleijel har skrivit en läsandets och skrivandets självbiografi, baserat på ett urval av texter från de årtionden hon har varit verksam.

Agneta Pleijel började sitt litterära värv som student i Göteborg på 1960-talet, då hon vid sidan av studierna var lyrik-recensent på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Via Kvällsposten kom hon till Aftonbladet, där hon var kulturchef 1975-1980. Hon har skrivit såväl poesi som drama, men det var i och med romanen Vindspejare 1987, som hennes stora genombrott som författare kom.

Det betydelsefulla samtalet

Det är med denna gedigna bakgrund inom skrivandets hantverk som hon verkar som vår ciceron. I förordet ger hon sin positiva tolkning av bokens titel. Agneta Pleijel betonar även litteraturens inneboende potential, och i förlängningen dess betydelse, för samtalet oss människor emellan.

Du får en inspirerande lektion i modern litteraturhistoria; namn som du hört talas om, men antagligen vet lite om. Hennes sätt att skriva om litteratur är mycket tilltalande. Författare som omnämns väcker min omedelbara nyfikenhet och jag sträcker mig instinktivt efter ett författarlexikon för ytterligare förkovran. Litteratur för amatörer är också en försvarsskrift för pappersboken och det analoga läsandet: "Teknik och datorer är fantastiska hjälpmedel, men leder in i en fångenskap som saknar utgångsdörr." Bara det en hållning som känns välgörande i vår genom-digitaliserade tillvaro.

 

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Olle Öhman den 11 december 2019