Kvinnor som vill

Katarina Wennstam skriver skarpt och smart och petar hål på ett antal fördomsbubblor om mäns och kvinnors sexualitet.

En samling texter av den i mitt tycke fantastiska Katarina Wennstam. De diskuterar ojämlikheten i samhället och hur vi fortfarande ser olika på kvinnor och män och deras sexualitet utifrån kön.

Fantastiskt bra debattbok

Texterna tar upp de olika förväntningar som finns på kvinnor och hon slår effektivt hål på en massa fördomar och myter. Upplevelsen är att Sverige har kommit väldigt långt när det gäller jämställdheten men att vi samtidigt har väldigt långt kvar.

Det här är en fantastiskt bra liten debattbok. Katarina Wennstam skriver skarpt och smart och petar hål på ett antal fördomsbubblor och visar på tankevurpor. Synsätt i samhället förändras inte så lätt och det kan inte enbart ske genom lagstiftning.

Vi måste alla bidra till att förändra attityder och i den här boken sätter Katarina Wennstam ord på problemen och synar dem i sömmarna. Väldigt, väldigt bra!

Fler tips

  1. Svart kvinna

    Tipsat av: Anna Sahlén

    En antologi vars många vittnesmål visar på en uttalad rasism i dagens Sverige.

  2. Mannens undergång

    Av: Rosin, Hanna Tipsat av: Sonja Viklund

    Trots den dystra titeln är det egentligen den traditionella mansrollen som Hanna Rosin belyser och inte människor av manskön. En populärvetenskaplig bok som undersöker mannens roll i dagens samhälle.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Helen Forsberg den 11 augusti 2020