Konturer

En roman som helt består av berättelser av och om personer som berättarjaget möter.

Av: Cusk, Rachel
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2018
Låna

En engelsk författarinna åker till Athen för att undervisa på en skrivarkurs. Hon berättar nästan ingenting om sig själv men livsberättelserna runt i kring henne är som skarpa porträtt. Boken ställer frågorna Vad är ett subjekt, vad vet vi om oss själva och hur ser våra egna berättelser ut?

Till och med förklaringen till romanens titel Konturer ges av en av de personer berättaren möter, en kollega beskriver hur hon ser sig själv som en form, en tom kontur där gränslinjerna är de människor hon möter och deras berättelser.

Jag ger den fyra av fem i betyg. 

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Magnus Kronlund den 21 januari 2019