Kapten Nemos bibliotek

Ett mörkt mästerverk om att hitta sin mening och inte fly från sig själv.

Berättelsen i Kapten Nemos bibliotek ligger inte efter en rak tidslinje. Som läsare kastas vi mellan ubåten Nautilus, där berättarjaget är en gammal man, och barndomens berättelser.

Lägga pussel och leta tecken

Jules Vernes En världsomsegling under havet blir en länk mellan barndomens föreställningsvärld och vuxenlivet. Mycket utspelar sig på olika verklighetsnivåer vilket skapar utrymme för läsaren. Precis som huvudkaraktären får vi lägga pussel och leta tecken. 

För mig som kommer från Västerbottens inland är barndomsberättelsen extra intressant. Den utspelar sig i Hjoggböle och tar inspiration från Bureåfallet, en verklig rättsprocess som slutade med att två pojkar fick byta föräldrar vid sju års ålder då dom blivit förväxlade på Bureås sjukstuga. Johannes får går till "det gröna huset" och berättarjaget hamnar hos Hedmans, där modern blir allt sjukligare och kommunicerar med råmanden. 

Ett mästerverk

Johannes och den namnlösa berättarens historia cirkulerar kring förväxlingen samt Johannes fostersyster Eeva-Lisa och berättarens föreställningsvärld, som jag också relaterar till.

Kapten Nemos bibliotek rör sig kring stora frågor som religion, att hitta sin mening och inte fly från sig själv. Det är en förvånansvärt mörk berättelse där mycket är öppet för tolkning. Boken är inget mindre än ett mästerverk och en läsupplevelse som är svår att skaka av sig och värd att återkomma till.