Jag sträcker ut handen mot evigheten

Känsloväckande bildberättelse som utgår från Mary Wollstonescrafts skildring av några korta resor till Skandinavien i slutet av 1700-talet.

Ibland blir det extra tydligt hur verkningsfullt ett bildberättande kan vara. Elisa Rossholms Jag sträcker ut handen mot evigheten lyckas väcka många tankar och känslor, som jag inbillar mig färdats genom tid och rum.  

Genom den feministiska tänkaren och författaren Mary Wollstonecrafts ord jämte illustrationer och kollage levandegörs en liten del av 1700-talet. Av ord och bild får jag syn på människor i 1790-talets Skandinavien på ett nytt sätt.

Berättelsen är sprungen ur olycklig kärlek men fokus vänds efterhand mot kärleken till ett barn på ett sätt som gör mig varm i hjärtat. En fängslande skildring och en konstupplevelse som levandegör en feministisk ikon genom det allmänmänskliga i oss.