Jag orkar inte mer

Lars blev mobbad tills han blev psykiskt sjuk och begick självmord. Elinor Torp skriver om hur han och andra far illa i dagens arbetsliv.

En reportagebok om psykisk ohälsa och om hur ett hårdnande arbetsliv skadar oss. Boken handlar främst om Lars som tog livet av sig på grund av mobbing från arbetskamrater, om hans chefer som inte agerade, samt om det rättsliga efterspelet.

Långa kedjor och litet ansvarstagande

Elinor Torp lyfter även andra exempel på hur människor far illa i dagens arbetsliv. Det handlar om ökad stress och prestationskrav, hur företag använder bemanningsföretag, upphandlingssystem och långa entreprenörskedjor.

Dessutom ger hon lite utblick hur Norges makthavare agerar, samt om självmordsvågen i Frankrike 2008-09, där flera anställda tog livet av sig på en och samma arbetsplats.

Mer kontroll och lägre krav behövs

Elinor Torp refererar också till Michael Marmont som är en auktoritet inom internationell hälsoforskning. Han menar att en brist på organisatorisk- eller social rättvisa skapar aggressiv stress hos de drabbade människorna. Ju högre upp i hierarkin du jobbar, desto lägre krav och mer kontroll har du, och desto bättre mår du är, Michael Marmonts slutsats.

Fler tips

 1. Döden på jobbet

  Av: Torp, Elinor Tipsat av: Mattias Nilsson

  Det är bland annat de som jobbar med byggarbete, med transport och inom industrin som tar störst risker på svenska arbetsplatser. Här träffar vi drabbade, anhöriga och arbetsgivare.

 2. Gitarren som sprängde berg

  Av: Selander, Lars-Göran Tipsat av: Tommy Bildström

  En ärlig och avklädd självbiografi av en Umeåartist som bryter en både allmän och lokal tystnad kring manlighet, skapande och psykisk ohälsa.

 3. En gång slockna alla stjärnor

  Av: Falk, Kristina Tipsat av: Ulrica Lidström

  En bok som biter tag och vägrar släppa greppet. Som driver framåt mot ett obönhörligt slut. En rå och brutal bok om psykisk ohälsa.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Mattias Nilsson den 16 juli 2021