How to be a woman

Personligt och roligt om egna och andras förväntningar på hur kvinnor ska vara och varför det är så.

Caitlin Moran är skribent och har jobbat inom brittisk press och media sedan hon var 15 år. I denna biografi använder hon egna erfarenheter för att diskutera olika aspekter av att vara kvinna.

Om förväntningar

Utifrån teman som kroppen, uppväxt, kärlek, bröllop, barn, mode, feminism, sexism, åldrande skriver hon om personliga upplevelser. Om sin syn på sakers tillstånd. Om vad som får oss människor att göra som vi gör, och hur det kan komma sig att män och kvinnor förväntar sig helt olika saker i samma situation.

Med ett humoristiskt tilltal tar hon sig an orättvisor mellan könen. Det är roligt och tänkvärt på flera sätt.

Caitlin Moran både underhåller sina läsare och ökar medvetenheten hos dem, om hur företeelser i vår omvärld och får oss att behandla oss själva och våra medmänniskor. Det handlar inte om hur du är eller hur du ser ut utan om vad du gör, sammanfattar hon sina insikter. På svenska heter boken Konsten att vara kvinna.

Lyckliga i alla sina dagar

Av: Björk, Nina Tipsat av: Annika Winning

Aldrig förut i historien har väl vi i västvärlden haft så mycket personlig frihet och kunnat göra så många val. Men gränser finns naturligtvis och kanske är ramarna mycket snävare än vi uppfattar dem.

Klassiker: Ett eget rum

Skrivet av: Anna Sahlén

Virgina Woolfs essäbok går igenom förutsättningarna för kvinnors skapande och visar varför det genom historien varit så svårt för dem att få möjlighet att skriva och nå framgångar som författare.