Hej lillebror

Hej lillebror är en bilderbok som handlar om att få ett syskon. Det som skiljer denna från de flesta bilderböcker inom området är att även det lilla barnet förmedlar sina känslor, tankar och iakttagelser.

Texten i boken blir på detta sätt ett svar från barnet på det tilltal som bokens titel utgör. Lillebror svarar genom att berätta om sin verklighet; det är spädbarnets eget perspektiv som läsaren får ta del av. På detta sätt blir det lilla barnet en konkret liten person med sina speciella upplevelser. Han berättar hur det är att sova i samma säng som pappa och storebror, om sina upplevelser av ”Ljuset från fönstret. Ljudet när pappa går omkring. Magen som kurrar”. Den nyfödde blir en liten person, en liten högst levande människa med sina egna erfarenheter av världen. Och blir på detta sätt lättare att identifiera sig med och förstå. 
 
På uppslagets ena sida återfinner man vardagsnära och mycket levande foton av det nyfödda barnet; ofta tittar den lille direkt på läsaren. På motstående sida finns texten som är infogad i olika figurer med anknytning till det lilla barnets upplevelser: äpple förknippas med mat, stjärna mot en mörkt blå bakgrund med sömn o.s.v. Färgerna är oftast milda utan att bli menlösa.
 
Det jordnära förhållningssättet förstärks av sättet att skildra allt det praktiska arbetet kring ett spädbarn; på ett mycket konkret sätt berättas om de mera vardagliga bestyren med bjöjbyte, amning... Samtidigt får man veta hur ett barn reagerar när det t.ex. är trött eller hungrigt.
 
För de barn som just fått ett syskon kan boken Hej lillebror bli en hjälp att bättre sätta sig in i hur den lilla person det har framför sig känner och på så sätt kanske förebygga och mildra den svartsjuka som lätt uppstår då ett syskon kommer till världen. I sin avsaknad av all sentimentalitet är det också en bok om ett litet barn som känns mycket äkta.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Gunilla Häggblom den 23 april 2007