Hatet

Ska den som får hatbrev "skylla sig själv" för att den skriver kritiskt om ojämställdheten i Sverige? För Maria Sveland blev de starka reaktionerna på hennes böcker och artiklar något av en chock och hon började undersöka var det massiva hatet egentligen kom ifrån.

Av: Sveland, Maria
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2013
Låna

Maria Sveland får ett hatbrev som hon öppnar när förläggaren är där. Hon försöker avfärda det men förläggaren blir allvarligt bekymrad och det sätts igång en process i Maria Svelands huvud. Vad är det som får dessa män, för det är alltid män, att börja hata så mycket att de måste förmedla det vidare?

Samhällets tolerans

Hon är inte ensam om att behöva utstå spott och spe för sina feministiska åsikter så hon börjar intervjua, gräva och undersöka vilka mekanismer som sätts igång och hur det kan komma sig att samhället blivit så tolerant mot dessa antimänniskor.

Jag läser och antecknar och blir förbannad och läser mer och skriver. Det här är en jätteviktig bok som jag hoppas ska generera en hel del debatt. Hur mycket antifeminism och rasism tål Sverige egentligen?