Främlingen

Genom olyckliga omständigheter förvandlas Mersault från en vanlig medborgare till mördare. Hans nihilistiska inställning till världen vänds emot honom i en kafkaliknade process.

Mersault upplevs av samhället som både känslokall och antisocial. Hans likgiltighet bottnar i att han ser tillvaron som en massa slumpaktiga händelser och att tillfälligheter styr människans liv. Det finns inga ultimata sanningar [gudomlighet], allt blir därav
relativt. Vad som anses "moraliskt", är tid och platsbundet.
 
Mötet med fängelseprästen föranleder dock känslomässig reflektion och Mersault inser att det inte går att leva som han gjort. Människan har i varje situation valmöjligheter, man är dock tvingad att ta konsekvenserna av sina handlingar, detta är vad det innebär att vara människa.
 
Nobelpristagaren Albert Camus (1913-1960) "L’Étranger" är ett mästerverk som behandlar den moderna människans alienerade livssituation. Camus tvingar läsaren till att tänka själv. Att omvärdera och/eller precisera sina ställningstaganden i existentiella frågor.

Duvan

Av: Süskind, Patrick Tipsat av: Kerstin Lindgren

Huvudpersonen Jonathan Noel hör till de människor som har ett välinrutat dagsschema utan några plötsliga infall eller happenings.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Daniel Gunnestam den 10 april 2007