Food and western disease

Varför blir vi sjuka? Är vi verkligen anpassade till att kunna äta mjölk och bröd? Djur som utfodras med föda som de inte är anpassade till blir sjuka av den. Varför skulle det vara annorlunda för oss människor?

Evolutionens betydelse för människors hälsa har märkligt nog tidigare inte uppmärksammats inom sjukvården och de officiella kostråden. Nu kommer en banbrytande bok inom detta område.

Staffan Lindeberg, medicine doktor och docent vid Lunds universitet, och hans forskarteam har i mer än tjugo år forskat om kostens betydelse för de vanligaste folksjukdomarna. I början av 90-talet genomförde han en studie på ön Kitava i ögruppen Trobrianderna, Papua Nya Guinea.

Äter stenålderskost
Ursprungsbefolkningen där lider inte av de folksjukdomar som vi i västvärlden drabbas av förr eller senare, så länge de håller fast vid den kost som de traditionellt har brukat äta. Människorna på ön äter fisk, rotfrukter, frukt, grönsaker och kokosnötter, men inte spannmål, mejeriprodukter, baljväxter, socker, salt eller raffinerade matfetter.

Boken består dels av en redogörelse av Kitava-studien, dels av en genomgång av den aktuella forskning som finns kring kostens betydelse för de västerländska folksjukdomarna som övervikt, högt blodtryck, stroke, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, autoimmuna sjukdomar, demens och vissa typer av cancer.

Det ska sägas att det här är en medicinsk fackbok, skriven på engelska, som i första hand vänder sig till läkare, vårdpersonal, dietister och andra professionella, men den är läsvärd även för andra som är intresserade av kost och hälsa ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv. Det finns en ordlista i boken som förklarar en del medicinska ord och begrepp.

Mycket intressant läsning som borde vara obligatorisk kurslitteratur på utbildningar inom medicin, kost och vård!

Författarens hemsida: http://www.staffanlindeberg.com/Home.html


 

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Astrid Wolff Feychting den 20 december 2010