En fanfar för bilderboken

Det är dags att sätta bilderboken på kartan. Ett steg på vägen är den här boken som lyfter bilderboken som konstform.

Det är dags att sätta bilderboken på kartan. I den här boken får vi ta del av några artiklar som granskar och hyllar bilderboken som ett unikt medium och som en konstart i egen rätt.

Vi får ta del av tankarna kring olika konstnärliga upphovsprocesser, bilderboksteori, kritik och högläsning. Artikelförfattarena, som många är bilderboksskapare själva, vill uppmuntra till fler konstnärligt nyskapande bilderboksprojekt för barn och unga. Viktigt är att fler får chansen att ta del av bra och utvecklande bildberättande under sin uppväxt.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av bilderboksberättande och som tror på bokens framtid - en fanfar för bilderboken!