En annan framtid

En unik kombination av Magnus Carlssons reflektioner om hållbarhet i sitt eget liv, kunskap från experter inom miljö och klimat, och låttexter ur Weeping Willows arkiv.

Vi förhåller oss säkert olika till alla larmrapporter om tillståndet för vår planet. Några tycker att det är överdrivet alarmistiskt och slår dövörat till och fortsätter sitt liv som vanligt, medan andra försöker göra något åt sin klimatångest. Magnus Carlson tillhör nog de sistnämnda.

Sångaren i Weeping Willows, Magnus Carlson, har tillsammans med journalisten och författaren Johanna Stål, skrivit en bok om ett mycket aktuellt ämne.

Om att själv påverka

I den här boken berättar han om hur hans "hållbarhetsresa" började. Från att inte ha reflekterat så mycket över hur hans eget leverne påverkade miljön, växte insikten och viljan att själv göra något konkret och inte bara passivt åse den negativa utvecklingen. Boken är delvis självbiografisk, då varje nytt kapitel inleds med en låttext ur Weeping Willows katalog, som knyter an till både sångarens eget liv och det ämne som tas upp.

Om du oroar dig över klimatförändringarnas konsekvenser fungerar den här boken som en uppslagsbok att hämta inspiration ur. Handfasta tips på vad du själv kan göra för att påverka utvecklingen i en mer positiv riktning. Det är allt från klimatsmart mat till pensionsfonder.

Välkomnar olika experter

I Greta Thunbergs anda har han vänt sig till forskare och experter på olika områden för att väcka förståelse kring ämnet. Någon invänder kanske och tycker att det nog inte spelar så stor roll vad lilla jag gör för att bidra till en bättre miljö.

Må så vara, men ur ett individperspektiv fyller den här boken definitivt sin funktion. Jag ifrågasätter gamla invanda tankebanor, vilket i sin tur egentligen inte innebär några större uppoffringar, utan tvärt om förstärker en mer optimistisk syn på framtiden.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Olle Öhman den 9 augusti 2021