Den tjugotredje dikten

En bok om vänskap som lyckas vara både vardagsnära och skimrande.

Krister är en språkkunnig posttjänsteman som är expert på att finna svårfunna adressater. Hans tjänst i Västerdalarna ska försvinna och han erbjuds nytt välbetalt jobb på annan ort. Under tiden han funderar på vad han ska besluta så lär han känna Flisa Erik.

Vardagspoesi

Erik är något av ett original, han bor ensam på en gård som håller på att förfalla och han har ingen bil. Han sörjer också sin fru som dött i en trafikolycka. Han har på gamla dagar funnit poesin och vill översätta sina två favoriter till svenska. Det är den norske poeten Olav Hauge och den tusen år gamla kinesen Tao Yuanming. En vänskap uppstår mellan männen och Erik drar in Krister i filosoferandet och översättandet.

Det är något märkligt med Claesons prosa, allt beskrivs så vardagsnära och realistiskt men ändå vilar något slags skimmer över texten som sprider sig till läsaren. Vardagens poesi kanske.