Den stora bubblan

Om att bekämpa "fake news" och ta sig ut ur filterbubblor, handlar Per Grankvists bok Den stora bubblan.

Vi använder ofta begreppet "filterbubbla" när vi pratar om internet och vad vi möts av där. De stora aktörerna, som Google och Facebook, använder så kallade algoritmer, alltså en uppsättning regler i kodform, för att filtrera fram sökresultat och annat som visas för oss. De är nödvändiga för att vi ska kunna hitta det relevanta i den enorma mängd information som finns på nätet.

Facebook och Google beskylls ofta för att genom sina algoritmer skapa täta filterbubblor för var och en av oss som gör att vi bara får se information och åsikter som stämmer med det vi redan läst och gillat.

I Den stora bubblan undersöker Per Granqvist hur det faktiskt förhåller sig med filterbubblor på internet. Han funderar också över hur våra filterbubblor såg ut före internet, för inte var det väl så att alla fick eller tog till sig samma information tidigare heller?

Falska nyheter

Några av de mest intressanta avsnitten i boken handlar om så kallade "fake news", falska nyheter. Både hur de produceras och sprids, psykologin bakom hur de kan få sådan spridning, samt hur detta hänger ihop med filterbubblorna.

Det är tydligt att när vi tar till oss falska fakta och nyheter gör vi det för att vi vill tro att de är sanna. De stämmer med vår världsbild och med våra åsikter, de är intressanta och väcker starka känslor. Då spelar det egentligen inte så stor roll om vi sedan får belägg för att de inte är sanna, vi har redan tagit till oss innehållet.

Att spräcka bubblan

Det skrämmande är, enligt Per Granqvist, egentligen inte de falska nyheterna i sig, utan att de får oss att tvivla även på det som är sant. När alla kan hitta "sin" sanning, hur ska vi då kunna enas tillräckligt om en världsbild för att kunna diskutera eller driva en vettig politik? Han ser en framtid där det blir allt enklare att till exempel animera videoklipp som ser helt autentiska ut. Hur kan vi då veta vad som är på riktigt? Och hur kan vi ställa en politiker till svars för ett uttalande, om hen bara kan hävda att det vi sett och hört är en förfalskning?

Per Granqvist ägnar de sista kapitlen åt hur vi ska kunna bekämpa dessa falska fakta och nyheter och hur vi tar oss ur våra bubblor. Det har rests krav på Facebook och Google att ändra sina algoritmer både för att får bort det osanna ur flödena, men också för att "spräcka bubblorna". Är det rätt väg, eller ens en möjlig väg att gå? Det finns mycket vi som privatpersoner kan göra och författaren trycker hårt på journalisternas roll, om utvecklingen ska kunna vändas.

  1. Internet filtreras för att passa dig

    Skrivet av: Fredrik Ragnarsson

    Information på internet personanpassas allt mer och mycket av det du idag hittar via sökmotorer och den reklam du ser styrs av ditt tidigare beteende. Lär dig mer om begreppet filterbubblan i vår artikel.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Annika Winning den 15 augusti 2018