Den lärande hjärnan

Det här är en välskriven, innehållsrik, mycket intressant och oväntat lättillgänglig bok om hjärnan.

Internationella studier visar att barns kunskapsnivåer har stagnerat. Allt lärande sker i hjärnan, som utvecklas och mognar så länge som fram till 25 års ålder. Intresset för ny vetenskap som kan förbättra pedagogiken är stort.
 

Målande exempel

Hjärnforskaren Torkel Klingberg förklarar i den här boken hur hjärnan fungerar och ger målande exempel från sin egen och andras forskning. Vi får bland annat veta att stimulerande miljöer har en effekt på hjärnan, och hur bra det är för hjärnan med konditionsträning och att spela instrument.
 
Att stress påverkar vår prestation kanske inte är något nytt, men visst är det intressant att läsa om undersökningen där deltagarna beroende på hur testet presenterats fick helt olika resultat.

I en grupp beskrevs ett matematiktest som en undersökning för att se hur studenter presterar generellt, i en annan som att syftet var att jämföra kvinnor och mäns resultat. Männens resultat var likvärdigt, men kvinnorna presterade betydligt sämre när de trodde att de skulle jämföras med män.

Skulle deltagarna bekräfta fördomen att kvinnor presterar sämre än män i matematik? En fördom som boken för övrigt slår fast är just en fördom. Effekten av negativa förväntningar kan försämra prestationen med upp till trettio procent.

Dödlig stress

Ett annat exempel från "stresskapitlet" är de fallskärmshoppare som när fallskärmen inte lösts ut aldrig försökt lösa ut sin reservskärm trots att den fungerat. Stresspåslaget har medfört en mental blockering till den grad att hopparen inte kunnat komma ihåg att hon borde försöka lösa ut sin reservskärm - en dödlig konsekvens av stress.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Victoria Edman den 16 oktober 2011