Den ensamma staden

Essäer om konst, ensamhet och ensamhet i konst med utgångspunkt i staden New York.

Olivia Laing flyttar till New York för en relations skull men finner sig istället ensam i staden. Hennes ensamhet får henne att söka tröst i konsten och i synnerhet i konst som fångar ensamhet på ett eller annat sätt. 

Att uppleva konst ensam

I åtta kapitel reflekterar Oliva Laing över konst och ensamhet och dess inverkan på varandra. Hon skriver om ensamma konstnärer och att uppleva konst som ensam.

Boken tecknar också ett porträtt av staden New York och till viss del en elegi över en förlorad plats. Den nuvarande staden är något helt annat än vad den var under en stor del av 1900-talet, en tillflyktsort och fristad för konstnärer, inte minst för de udda och utslagna. I en storstad som New York kan anonymitet och ensamhet vara ett skydd, men samma saker också kan få dig att förlora dig själv och ditt sammanhang.

Samtidshistoria

Olivia Laing skriver om den konstnärsscen som påverkades djupt av aids-epidemin. I kölvattnet följde ensamheten hos de drabbade och senare de efterlevande, vilken ytterligare manifesterade sig i konsten som skapades.

En stor del av boken skildrar en svunnen tid, men där finns en del reflektioner om samtiden. I ett kapitel skriver hon om internet och sociala medier som frodas av vår ensamhet och som i värsta fall skapar en illusion av närvaro och sällskap som endast ökar vår ensamhet.

Den ensamma staden är en läsvärd och tankeväckande bok som passar den som ibland känner sig ensam, som gillar konst, 1900-talskultur eller staden New York. Den är melankolisk, trösterik och intressant. 

Våra texter

 1. Konst i litteraturen

  Artikel Skrivet av: Anna Sahlén

  Tips på böcker där konsten spelar en framträdande roll, alltifrån skönlitteratur där konsten får bli en aktör i berättelsen till facklitteratur som diskuterar konstens mening.

 2. The white album

  Tips Av: Didion, Joan Tipsat av: Anna Sahlén

  En essäsamling som insiktsfullt förmedlar tidsandan från amerikanskt 1960-tal.

 3. Wanderlust: att gå till fots

  Tips Av: Solnit, Rebecca Tipsat av: Hanna Widman

  En tankevidgande utforskning av vad det innebär och har inneburit att gå till fots.

 4. Konst

  Tips Av: Winterson, Jeanette Tipsat av: Anna Sahlén

  Intressant och insiktsfull om vad konst är, kan och bör vara.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Anna Sahlén den 31 oktober 2018