Den befriade familjen

Josefin Olevik blev gravid med sin son på en klinik i Danmark.

Josefin Olevik är journalist och författare. I sin bok Den befriade familjen berättar hon om vad som lett fram till hennes situation, som ensam förälder till en liten pojke. Hur möjligheten kommit till, historiskt och idémässigt men även hur hon själv resonerat.

Aspekter av ensamt föräldraskap

Det är ingen handbok utan en lång essä som fördjupar sig i olika delar av ensamt föräldraskap. Den försöker besvara frågan "Hur blev det så här?" och diskutera och problematisera olika delar av företeelsen. 

Josefin Olevik har intervjuat flera personer som i någon mån finns med i dessa familjekonstellationer, såväl donatorer som barn som kommit till genom assisterad befruktning. Det är intressant läsning om svensk familjepolitik och värderingar som förändrats över tid.

Fotnot: Från och med våren 2016 har ensamstående kvinnor samma lagliga rätt till assisterad befruktning som gifta par och registrerade partners och sambor inom svensk hälso- och sjukvård.  

 

Ingens mamma

Tipsat av: Anna Sahlén

Tolv texter om att gå emot normen att skaffa barn.