De lydiga kreaturen i Bishop Hill

För över hundrafemtio år sedan följde fler än 1000 svenskar sin profet Erik Jansson till det förlovade landet USA. Flykten till friheten fick ett tragiskt slut för många.

I dagens Sverige har vi svårt att tänka oss den stenhårda kontroll över det andliga livet som styrde de flesta människors tillvaro några generationer bakåt. Kyrkan och staten tillsammans hade insyn även i de minsta byar, och egna tolkningar av kristendomen var en upprorshandling.

Idealsamhället föll sönder

Erik Jansson var en bondson som blev självlärd predikant, och han fick samla människor i Dalarna och Hälsingland till sina predikningar och andakter i hemlighet. Snart blev han och hans anhängare allt mer trotsiga mot makthavarna, och efter att ha ordnat flera bokbål på andliga skrifter såg han inget annat alternativ än att fly landet tillsammans med sin familj.

Till minne av Erik Janssons födelseort Biskopskulla i Uppland grundades kolonin Bishop Hill i Illinois. Där samlades ett tusental erikjansister och byggde upp ett samhälle vars boningshus och kyrka står kvar än idag.

För Erik Jansson själv fick det amerikanska äventyret ett tvärt slut efter några år. Han blev mördad av en man som drivits till desperation av Erik Janssons maktfullkomlighet. De närmaste anhängarna till predikanten tog över styrelsen av kolonin, men idealsamhället föll snabbt sönder genom korruption och dåliga affärer. Inte heller Erik Jansson själv hade visat någon omtanke om sina anhängares välbefinnande när han levde.

Fascinerande historia 

De trogna, troende människorna från dala-och hälsingebygderna, de lydiga kreaturen, förlorade i många fall allt. Deras pengar förskingrades, och hela familjer utplånades av kolera och andra sjukdomar som spreds redan under överfarten från Sverige till USA. Erik Janssons förklaring till de olyckor som drabbade hans anhängare var att de helt enkelt måste sakna den rätta tron.

Det är en fascinerande historia som Björn Fontander berättar, och forskandet efter fakta till boken har pågått under ett par decenniers tid. Det är alltså få som har ett bättre underlag för att kunna skildra det sorgliga händelseförloppet, och vi får ta del av en del material som inte tidigare varit känt.

Lite tråkigt är dock att Björn Fontanders sätt att lägga upp sin text lämnar en del att önska. Jag saknar korrekturläsning på många ställen, och försöken att dramatisera vissa scener fungerar bäst i början. Efter några kapitel känns det som författaren slarvar sig igenom de bitar som verkligen hade kunnat lysa upp boken. Jag vill nämna de här skönhetsfelen för att inte komma med falsk marknadsföring – De lydiga kreaturen är en läsvärd bok, men den ultimata boken om erikjansisterna har nog inte skrivits än.

Intresserade även Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf intresserade sig både för Erik Jansson och andra präster och predikanter med sorgliga livshistorier – tänk bara på Gösta Berling! Jerusalem av Selma Lagerlöf handlar om de bönder från Nås i Dalarna som utvandrade till Jerusalem, lockade av den karismatiska och grymma sektledaren Anna Spafford. Också de gick ett tragiskt öde till mötes.

 

Sonja Viklund har ett förflutet i Umeåregionen och arbetar nu som chef på Mora bibliotek. Hon är fortfarande en ivrig tipsare på Minabibliotek och du kan läsa mer om henne i den här intervjun.