D-dagen

Antony Beevor guidar oss genom Operation Overlord på Normandies stränder till och med befrielsen av Paris.

Av: Beevor, Antony
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2010
Låna
Det militära läget var pressat för tyskarna på våren 1944. Hitlers arméer befann sig på reträtt på flera fronter.  De anade att en invasion vid Atlantvallen var nära förestående, men de visste inte var.
Strategerna på det tyska överkommandot bedömde att en landstigning vid Calais var det mest sannolika. En synnerligen framgångsrik avledningsmanöver från de västallierades underrättelsetjänster bekräftade teorierna. Men när historiens största armada uppenbarade sig utanför Normandies kust i gryningen den 6  juni var överraskningsmomentet uppnått.
Tyskarna hade gjort en katastrofal missbedömning. ”Öppnandet av en andra front” som Stalin länge efterlyst var nu ett faktum.
Vågspel
Nervositeten var påtaglig i den högsta militärledningen hos de allierade. Med många oerfarna soldater och oprövade metoder var det mycket som kunde gå fel. Hade man till exempel invaderat i mitten på juni hade man seglat rakt in i det värsta ovädret i mannaminne i området. Och trots att mycket verkligen gick snett, så genomfördes ändå detta gigantiska invasionsföretag framgångsrikt. Men utgången var långt ifrån given. Tyskarnas samlade erfarenhet från nära fem års krig kunde ej underskattas och det skulle krävas stora förluster innan vägen till Paris låg öppen. Otaliga taktiska misstag begicks på båda sidor. Vad som till sist fällde avgörandet till de allierades fördel får nog ändå tillskrivas den numerära överlägsenheten samt luftherraväldet.
Civilbefolkning i kläm
Civilbefolkningen i Normandie fick betala ett högt pris för befrielsen. Räknar man in de förberedande flygbombningarna månaderna innan invasionen, uppgick de sammanlagda civila förlusterna i människoliv till 70 000. Lägger man där till det skövlade landskapet, förstår man omfattningen. Förbittringen över de allierades bombningar var stor på många håll och många störde sig också på befriarnas beteende. Kontrasten mot tyskarnas i allmänhet hövliga uppträdande under ockupationsåren gentemot civilbefolkningen, krockade med - vad
många fransmän ansåg - respektlöst bemötande, från framför allt amerikanernas sida.

D-dagen är klart läsvärd. Dock tycker jag inte att den riktigt når upp i samma klass som hans tidigare böcker om andra världskriget, där framför allt Stalingrad står i en klass för sig.