Blå dragonerna

En klassisk skildring av livet i småstaden Umeå från 1890-talet till 1930.

Allt är centrerat kring K4 och dess officerskår. Livet på mässen, fester, kärlekshistorier, livet i fält och en och annan dramatisk händelse passerar revy. Man får följa hur livet kunde te sig för denna slutna grupp med strikta regler. Årstiderna och deras växlingar som upplevdes exotiska för de inflyttade sörlänningarna, är väl skildrade. Boken har verklighetsunderlag, även om tidpunkter och händelser blandas.

Ur Blå dragonerna:

Här hade ljuset fritt spelrum. Värre blev det väster därom, ty där tog något vid som liknade en park men var en stad och hette Bjurå. I bollig lummighet vältrade sig björkkronorna om varandra och flätade sina skira första blad till en slöja över de låga trähusen som i strikta kolonner marscherade fram utefter älvstranden. (...)

Men i all denna älskvärda konturlöshet skar dragonregementets etablissemang ut en jättestor kvadrat av vitrappad stramhet och gulgrusad pliktkänsla. Den hade från början legat vid gränsen av staden, men småningom hade denna växt och börjat omfamna logementen och stallarna och gårdarna, och nu låg den där kringgärdad utom åt övningsfältet till och värjde sig med reglementsenligt allvar mot de unga björkar som i dubbla led skredo runt det lejongula staketet.

Författaren och journalisten Curt Berg (1901-71) växte upp i Umeå där han tog studenten och utbildade sig till reservofficer vid K4. Efter studier vid Stockholms högskola var han 1930-65 anställd som musikrecensent på Dagens Nyheter.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: N N den 26 mars 2007