Begravda i himlen

Expeditionen på K2 i Himalaya i augusti 2008 kostade elva personer livet. Peter Zuckerman och Amanda Padoan berättar de två överlevandes historia.

Den här berättelsen vill mer än att skildra den skoningslösa höghöjdsmiljön på världens tuffaste bergstopp. Tyngdpunkten ligger istället på lokalbefolkningens situation och hur utländska klätterexpeditioner förser den lokala ekonomin med arbetstillfällen.

Sherpor som huvudpersoner

Det som lite slentrianmässigt kallas sherpa-folket är i själva verket en mängd folkgrupper med olika språk och kultur. Författarna tar utgångspunkten från två av dessa "sherpas" som deltog som höghöjdsbärare åt europeiska, amerikanska och japanska klättergrupper denna tragiska augustimånad 2008.

Att ta anställning som bärare är mycket eftertraktat, eftersom några veckors arbete åt en utländsk uppdragsgivare ger så mycket som en hel årsinkomst i dessa fattiga bergstrakter.

Stor respekt för bergen

Men uppdraget är riskfyllt, faran för dödsolyckor är mångdubbelt högre än på Everest. Dessutom finns mängder av regler och ritualer att ta hänsyn till. De gudar som anses bo i bergen måste respekteras.

Detta är en mycket intressant bok om höghöjdsklättring, kulturkrockar, risktagande och vardagen efter katastrofen.

 

Minnet av en ripjägare

Skrivet av: Anna Sahlén

Böcker och berättelser har en sällsam förmåga att stanna kvar hos oss. Utan förvarning kan de göra sig påminda och inte lämna oss ifred förrän vi läser dem igen. Som historien om Evert Stenmark.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Mats Enarsson den 17 november 2013