Babysimboken

Vill du läsa den kompletta handboken i babysim och har du dessutom medicinska frågor du funderar över är detta din bok. Författaren är läkare och grundare av Svenska Babysimförbundet.

Boken går väldigt utförligt och instruktivt igenom allt som rör babysim. Större delen av boken innehåller praktiska anvisningar om grepp, det vill säga hur man håller i barnet på bästa sätt under simningen, och själva övningarna i vattnet med barnet.
 
Att författaren är läkare framkommer i kapitlet om handikappade barn och babysim, liksom ett kapitel om medicinska aspekter på babysim. I boken finns även ett kapitel om små barns utveckling kopplat till övningarna i vatten. Ett roligt kapitel innehåller gamla och nya barnsånger särskilt lämpade att sjunga i vatten!
 
Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med små barn och simning, som föräldrar, siminstruktörer och personal på barnavårdscentralerna. För den som vill pröva någon av bokens alla övningar rekommenderar författaren dock att man vänder sig till en utbildad babysiminstruktörer på ett babysim som är godkänt av Svenska Babysimförbundet.
 

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Maria Nordenback den 1 september 2008