Börja skriva

En tunn bok som ändå innehåller massor av information för alla som vill bli bättre på att skriva.

Boken gör en systematisk genomgång av olika former av skrivande, och är enkelt och överskådligt uppbyggd.

Det handlar om dagboksskrivande, bloggande, att skriva låttexter och berättelser.

Annika Nasiell går igenom det viktigaste du behöver tänka på, framförallt när du ska bygga upp en berättelse. Hur du börjar och avslutar din historia, hur du skriver dialog och väljer berättare.

Flera avsnitt passar in på många typer av texter. Till exempel hur du skapar spänning och skriver gestaltande. Det finns också tips på hur du gör din text rolig, allvarlig eller sorglig.

Instruktioner och exempel

Korta stycken med instruktioner varvas hela tiden med intervjuer med författare som skriver olika typer av texter.

Dessutom finns det utdrag ur böcker som handlar om det som tas upp i faktaavsnitten. Exemplen ger en extra dimension till boken och är väldigt värdefulla. Ofta ger de en aha-upplevelse som man inte skulle få av att bara läsa skrivinstruktionerna.

I slutet av boken finns några skrivövningar. Annars är meningen med boken att ge tips, både på bra böcker och på användbara skrivtekniker.

Ett mycket bra tillskott till de ganska få skrivhandböcker som finns för barn och ungdomar.

Målgrupp:

Ämnesord

Tipsat av: Jenny Berggren den 16 december 2009