Av oss blev det aldrig några riktiga damer

Låt denna bok vara en ögonöppnare eller kanske en dunk i ryggen. 18 texter som diskuterar könsroller och feminism.

Feminister är inte en en homogen grupp. De är en brokig skara människor som bär på en medvetenhet om en orättvisa mellan könen.

Individers upplevelser

Av oss blev det aldrig några riktiga damer är en antologi med texter som diskuterar könsroller och feminism. Även om det finns en hel del likheter mellan de 18 skribenterna är de alla individer som vittnar om egna upplevelser. Och i en enda människa ryms mängder av motsättningar även när det kommer till hennes självklara åsikter.

Boken låter oss förstå att det inte finns några rätta eller fel sätt att vara feminist på. Strävan är att alla ska få vara sig själva och inte bli utsatta för orättvis eller kränkande behandling från omgivningen, vilken sfär det än må gälla.

De texter som sticker ut är framförallt Andy Candys möte som transperson med kvinnliga stereotyper inom vården och Bilan Osmans känsla av utanförskap inför en feminism med en vithetsnorm. Kanske för att deras röster är sådana som sällan hörs.

Med tålamod, kunskap och vilja

Men alla texter ger sina perspektiv. Och sammantaget kan denna bok hjälpa till att sprida den medvetenhet om vad feminism egentligen innebär som Malin Forsbergs i sin text pläderar för. "I slutändan måste insikten om hur världen ser ut få växa fram hos var och en. Vissa fattar direkt, andra behöver lite tid innan saker och ting faller på plats."

Ingens mamma

Tipsat av: Anna Sahlén

Tolv texter om att gå emot normen att skaffa barn.