Umeå slutar med Bibblix

Från och med 1 januari 2024 kan våra låntagare inte längre använda Bibblix.

Umeå kommun har erbjudit tjänsten Bibblix under några år. Från och med 1 januari 2024 går den inte längre att använda. Umeå har haft ett extra bidrag för att kunna betala för tjänsten. När det bidraget inte längre ges finns det inte pengar för att fortsätta med tjänsten. 

E-böcker och e-ljudböcker finns fortfarande att låna på Minabibliotek och i appen Biblio. 

Målgrupp:

den 5 december 2023