Tillfällig ingång till Vännäsby bibliotek

På grund av rådande läge hänvisas biblioteksbesökare till den bakre ingången.

Entré till Vännäsby bibliotek med ramp i metall Foto: Personal Vännäsby bibliotek

Entré till Vännäsby bibliotek med ramp i metall Foto: Personal Vännäsby bibliotek
Den vanliga entrén till Vännäsby bibliotek är stängd från och med den 18 augusti. Biblioteksbesökare hänvisas till den bakre ingången. Det är samma dörr som används för meröppet.

Den nya ingången är tillfällig och beror på ett tidigare beslut från barn- och utbildningsförvaltningen om att biblioteksbesökare inte bör vistas i skolans lokaler under situationen med covid-19.

Målgrupp:

Ämnesord

den 18 augusti 2020