Nu kan du läsa e-böcker i Biblio

Nu kan du läsa e-böcker utan Adobe-ID och extra appar. Alla våra e-böcker blir tillgängliga via appen Biblio den 18 mars 2019.

Bild på Biblios app-logga

Sedan en tid tillbaka används appen Biblio för att lyssna på bibliotekets e-ljudböcker. Från och med måndagen den 18 mars kommer du även att kunna läsa textbaserade e-böcker i Biblio. Du som har eller skaffar senaste versionen av appen får alltså tillgång till både e-böcker och e-ljudböcker i samma app.

Det här betyder att det blir möjligt att ladda ner och läsa e-böcker i epub-format på telefon eller surfplattatta utan att auktorisera enheten med Adobe-ID. Du behöver inte heller ladda ner ett separat läsprogram.

På vissa sorters utrustning fungerar detta först efter att du loggat ut och sedan loggat in igen.

 Läs mer om att låna e-böcker här.

Målgrupp:

Ämnesord

den 19 mars 2019