Känner du någon som vill bli digital?

Eller känner du någon som säger att Internet inte är för dem?

Många i Sverige upplever att de står utanför informationssamhället. Känner du någon som tycker att det börjar bli svårt att hantera vardagen när allt fler tjänster blir digitala. Du vet redan att det finns möjligheter, men personen i din närhet saknar kunskaper för att ta del av dessa?

Känner du någon som lever i ett digitalt utanförskap? Någon som har liten eller ingen erfarenhet av att använda Internet eller som känner sig osäker?

Biblioteken i Umeå vill hitta nya sätt att arbeta med digital delaktighet. Därför vill vi att du tipsar dessa personer om att kontakta oss för en intervju. Vi bjuder på fika.

Intresserade ringer någon av oss för mer information:
Anette Lindström, Umeå stadsbibliotek Telefon: 090-16 33 81, 070-689 33 81
Johan Sundlöf, Hörneforsbiblioteket Telefon: 0930-291 95, 0930-291 96
Ida Boija, Ersbodabiblioteket Telefon: 090-16 45 38

Tack för hjälpen!